หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

ทหารเอกแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน

เมืองลับแล ดินแดนแห่งคำเล่าขานตำนานลี้ลับ

เหล็กน้ำพี้ เหล็กหล้าโบราณชั้นดี

วนอุทยานต้นสักใหญ่โบราณ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
3
4
5
   
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ของ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มี.ค. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยยิงเห็น บ้านฝางแล้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มี.ค. 2564 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผ ้ชู นะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาคร เชือ้ ดีสืบ - บ้านนายไซร้ ศรีสกุล บ้านห้วยภูนก หมู่ที่ ๒ ตาบลขุนฝาง อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง  24 ก.พ. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัด เรื่อง การ การปิดป่า โดยห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์  22 ก.พ. 2564 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผ ้ชู นะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างผนังกันดินบริเวณบ้านนายเจริญ พันธ์ศรี บ้าน เหล่าป่ าสา หม ู่ ที่ ๓ ตาบลขุนฝาง อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ก.พ. 2564 15
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองคก์ ารบริหารส่วนตาบลขนุ ฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ค่าเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔)  18 ก.พ. 2564 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  18 ก.พ. 2564 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เผยแพร่แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  9 ก.พ. 2564 30
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองคก์ ารบริหารส่วนตาบลขนุ ฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ  9 ก.พ. 2564 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองคก์ ารบริหารส่วนตาบลขนุ ฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ส าหรับคณะกรรมการพัฒนา องคก์ ารบริหารส่วนตาบลขนุ ฝางและผ้เู ข้าร่วมประชุม ในวนั ที่ ๘ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  8 ก.พ. 2564 24
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 055-043-220
รับเรื่องร้องเรียน โทร 055-043-220
จำนวนผู้เข้าชม 173,982 เริ่มนับ 27 ต.ค. 2563  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10