หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
ศูนย์รวมจิตใจในตำบลขุนฝาง
สินค้าสร้างรายได้ในตำบลขุนฝาง
1
2
3
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
นายไพศาล หรรษไพบูลย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
 
กิจกรรม อบต.
ACTIVITIES
กิจการสภา.
COUNCIL
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร [ 25 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 15 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง(ร [ 10 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 112 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 10 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 85 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง [ 20 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 118 
 
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถตู้รับ-ส่งนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 31 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถตู้รับ-ส่งนักเรียน ในศพด.อบต.ขุนฝาง (คั [ 30 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการอาหารกลางวัน (เดือนมิถุนายน 2566) ศพด.อบต.ขุนฝาง [ 30 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 11 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิ [ 8 มิ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน อุตรดิตถ์ บท ๒๒๗๓ รหัสครุภ [ 2 มิ.ย. 2566 ]ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์กู้ชีพ กู้ภัยทะเบียน บธ ๑๒๖๑ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]

 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลความต้องการด้านโทรคมนาคม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2355 เอกสาร word  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5147  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2398 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สถ. ครั้งที่ 4/2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว103 ระเบียบวาระฯ เอกสาร word  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการกำหนดหรือปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ หรือการปรับปรุงระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารให้มีระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว70  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (EF) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 กศ. มท 0816.5/ว2396  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สน.คท. มท 0808.3/ว5136  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว2381 เอกสาร word  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องใน 4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2566 กสธ. มท 0819.2/ว2346 เอกสาร word  [ 9 มิ.ย. 2566 ]
การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ. 2568 - 2570 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2368 แบบฟอร์มแผน 3 ปี (สถจ.) เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2371 เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการประเมินมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคนิคการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 กสธ. มท 0819.2/ว2360 เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566 สล. มท 0801.1/ว39  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2362 เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว2335 เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 22 กศ. มท 0816.3/ว2369 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน กศ. มท 0816.3/ว2361 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
สรุปข้อสั่งการในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 สล. -  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินคืนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม เทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ฯ กพส. มท 0810.8/ว2354 เอกสาร word  [ 8 มิ.ย. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. บัญชีเรียกรายงานตัว ในเขต บัญชีเรียกรายงานตัว ข้ามเขต บัญชีตำแหน่งในเขต บัญชีตำแหน่งข้ามเขต  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 16 - 20 กพส. มท 0810.3/ว2350 เอกสาร word  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (EF) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 กศ. มท 0816.5/ว2314  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2312 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2343 บัญชีแนบท้าย  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
แนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2349  [ 7 มิ.ย. 2566 ]
   
 
   
 
 การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566)  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566)  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมการสร้างเสริมและเฝ้าระวังสุขภาพช่องปาก  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 30/38 ปี 2024/2025  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
  การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 อบต.  [ 2 มิ.ย. 2566 ]  
 การเชิญประชุม ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำเดือนมิถุนายน 2566  [ 2 มิ.ย. 2566 ]  
 รายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน ปี พ.ศ. 2565  [ 2 มิ.ย. 2566 ]  
 ครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566  [ 2 มิ.ย. 2566 ]  
 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 2 มิ.ย. 2566 ]  
 มาตรการส่งเสริมการเรียนรู้โทษของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาวะสำหรับสถานศึกษาในสังกัด  [ 2 มิ.ย. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี  [ 2 มิ.ย. 2566 ]  
 การประกวดโยนเชือกช่วยคนตกน้ำ ครั้งที่ 2 ของประเทศ  [ 1 มิ.ย. 2566 ]  
  ขอความร่วมมือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 1 มิ.ย. 2566 ]  
 การประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 15 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  [ 1 มิ.ย. 2566 ]  
 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]  
 ประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566  [ 1 มิ.ย. 2566 ]  
   
 
   
 
อบต.สองคอน หนังสือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ-สมัยสามัญ-สมัยที่-4 [ 10 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สองคอน หนังสือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ-สมัยสามัญ-สมัยที่-3 [ 10 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สองคอน หนังสือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ-สมัยสามัญ-สมัยที่-2 [ 10 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สองคอน หนังสือส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ-สมัยสามัญ-สมัยที่-1 [ 10 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.สองคอน หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน-สมัยสามัญ-สมัยที่-4 [ 10 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.สองคอน หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน-สมัยสามัญ-สมัยที่-3 [ 10 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.สองคอน หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน-สมัยสามัญ-สมัยที่-2 [ 10 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.สองคอน หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน-สมัยสามัญ-สมัยที่-1 [ 10 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.สองคอน หนังสือเชิญประชุม-สมัยสามัญ-สมัยที่-4 [ 10 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.สองคอน หนังสือเชิญประชุม-สมัยสามัญ-สมัยที่-3 [ 10 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.สองคอน หนังสือเชิญประชุม-สมัยสามัญ-สมัยที่-2 [ 10 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.สองคอน หนังสือขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ. [ 10 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านด่านนาขาม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาลฯ [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ไร่อ้อย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ทองแสนขัน ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 18/1 ม.2(ช่วงที่2) [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
   
 
   
 


อบต.ในเมือง จ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืช และผักตบชวา บริเวณคูปราสาท หมู่ที่ ๒ ตำบลในเมือง อำเภอ [ 9 มิ.ย. 2566 ]


อบต.คอรุม ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ค่าจัดการเรียนการสอ [ 9 มิ.ย. 2566 ]


อบต.คอรุม ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ค่าจัดการเรียนการสอ [ 9 มิ.ย. 2566 ]


อบต.คอรุม ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ค่าจัดการเรียนการสอ [ 9 มิ.ย. 2566 ]


อบต.คอรุม ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ค่าจัดการเรียนการสอ [ 9 มิ.ย. 2566 ]


อบต.คอรุม จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง เช้า-บ่าย ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนา [ 9 มิ.ย. 2566 ]


อบต.น้ำพี้ จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณนานายชิต มะตัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 9 มิ.ย. 2566 ]


อบต.น้ำพี้ จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณนนานายบุญชัย มลฑา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะ [ 9 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านหม้อ จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ผักขวง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวย 6 รายการ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดว [ 8 มิ.ย. 2566 ]


ทต.หัวดง ซื้อน้ำยาพ่นกำจัดยุงและแมลง เดลต้าเมทริน ๑% จำนวน ๑ รายการ ภายในวงเงินงบประมาณ ๒ [ 8 มิ.ย. 2566 ]


ทต.หัวดง ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๑ รายการ ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๘,๐๐๐.-บาท (สองหมื [ 8 มิ.ย. 2566 ]


ทต.ในเมือง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง เทศบาลตำบลในเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


ทต.ในเมือง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง เทศบาลตำบลในเมือง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ในเมือง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ในเมือง จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน ๒ เครื [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ในเมือง จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไม่รวมโครงเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ในเมือง จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ ๔ (บริเวณท้ายคลองส่งน [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ห้วยมุ่น ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น โดยวิธีเฉพ [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ขุนฝาง ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]
   
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
สนทนาในตำบล
Our Webboard
   
 
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ให้บริการแล้วค่ะ (2 มี.ค. 2566)    อ่าน 516  ตอบ 1  
กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศั (20 ก.ค. 2565)    อ่าน 463  ตอบ 0  
   
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
โทร. 1567
ตลอด 24 ชม.
 
 
 
 
OTOP TRAVEL
 
ผลิตภัณฑ์
ในตำบล
กล้วยฉาบ
วัดป่าพุทธวิโมกช์
 
สถานที่สำคัญ
ในตำบล
 
 
 
 
 
 
 
E-Service บริการออนไลน์
 
คำร้องทั่วไป แบบคำขอรับบริการใช้รถกู้ชีพ
แบบคำขอรับบริการน้ำสะอาดเพื่อใช้อุปโภค-บริโภค
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-043-220
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำหรับประชาชน ที่ต้องการติดต่อดำเนินงานทางราชการกับ อบต.ขุนฝาง
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 055-043-220 โทรสาร : 055-043-220
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
จำนวนผู้เข้าชม 5,008,713 เริ่มนับ 21 ก.พ. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.ขุนฝาง

facebook
อบต.ขุนฝาง
อบต.ขุนฝาง
 
 
Facebook
อบต.ขุนฝาง