หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
นายไพศาล หรรษไพบูลย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
 
ตำบลขุนฝาง เดิมเป็นหมู่ที่ 9, 10, 11 ของตำบลผาจุก
ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ได้แยกออกมาก่อตั้งเป็นตำบลใหม่ใช้ชื่อว่า “ตำบลขุนฝาง” ตามชื่อของคลองฝางที่ไหลผ่านตำบล
 
ประวัติหน่วยงาน
 
เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับการยกฐานะ
เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
พ.ศ. 2539
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ถึงตำบลขุนฝาง 20 กิโลเมตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 46,875 ไร่
 
 
ตารางอาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลผาจุก และตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังดิน อำเภอเมือง และตำบลร่วมจิต
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,315 คน แยกเป็น
  ชาย  จำนวน 1,571 คน คิดเป็นร้อยละ 47.39
  หญิง จำนวน 1,744 คน คิดเป็นร้อยละ 52.61
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,367 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 44.20 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ตารางเขตการปกครอง
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1 บ้านเหล่าป่าสา 213 213 426
2 บ้านห้วยภูนก 237 267 504
3 บ้านเหล่าป่าสา 229 321 550
4 บ้านฝางแล้ง 176 186 362
5 บ้านขุนฝาง 305 297 602
6 บ้านขุนฝาง 238 294 532
7 บ้านปางวัว 173 166 339
รวม 1,571 1,744 3,315
 
ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ และอ.เด่นชัย จ.แพร่
ต.บ้านด่านนาขาม
อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์

ตำบลขุนฝาง
ต.วังดิน อ.เมือง
ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์
ต.ผาจุก และต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
 
 
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำหรับประชาชน ที่ต้องการติดต่อดำเนินงานทางราชการกับ อบต.ร้องกวาง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-043-220
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 055-043-220 โทรสาร : 055-043-220
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
จำนวนผู้เข้าชม 2,899,214 เริ่มนับ 21 ก.พ. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10