หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
นายไพศาล หรรษไพบูลย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย รถยนต์บรรทุกดีเซลพร้อมหลังคา หมายเลขทะเบียน อุตรดิตถ์ บท-๑๒๖๑ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๑-๕๕-๐๐๒ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควัน กรณีนางสาวเนตรนภา เวียนรอบ หมู่ที่ ๖ ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]จ้างดำเนินการเปลี่ยนแผงวงจรเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ห้องปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๔-๐๓๖ ของสำหนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทแบตเตอรี่ ของรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน อุตรดิตถ์ บท-๒๒๗๓ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๓-๕๓-๐๐๑ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาตัดหญ้าภายในตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายลำเหมืองส่งน้ำฝายชำบอนฝั่งตะวันออก บ้านฝางแล้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ-๗๕๑๒ อุตรดิตถ์ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๑-๕๘-๐๐๓ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับงานด้านกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทไมโครโฟนพร้อมสาย/ถ่านอันคาไลน์ ๒AA ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย รถยนต์บรรทุกดีเซลพร้อมหลังคา หมายเลขทะเบียน หมายเลขทะเบียน อุตรดิตถ์ บท-๑๒๖๑ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๑-๕๕-๐๐๒ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทหม้อแปลงไฟ ๓๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน อุตรดิตถ์ บท-๒๒๗๓ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๓-๕๓-๐๐๑ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ หมายเลขทะเบียน อุตรดิตถ์ กข-๘๒๓๗ ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๑-๔๘-๐๐๑ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]ซื้อเหมาจัดทำป้ายไวนิล ?โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง? ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (จัดซื้อสารเคมี Deltamethin ๑% w/w จำนวน ๑๒ ขวด) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทราย temephos ๑% w/w (๕๐g) ชนิดซอง) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำหรับประชาชน ที่ต้องการติดต่อดำเนินงานทางราชการกับ อบต.ร้องกวาง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-043-220
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 055-043-220 โทรสาร : 055-043-220
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
จำนวนผู้เข้าชม 5,148,981 เริ่มนับ 21 ก.พ. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10