หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
นายไพศาล หรรษไพบูลย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๖๒-๐๖๓ สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]



จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยตาดแอ่ง บ้านฝางแล้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]



ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]



ซื้อวัสดุสำนักงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]



จ้างเหมาซ่อมซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน ( IGEBA ) จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๔๕-๐๐๑ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๐-๐๐๓ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]



จ้างเหมาทำป้ายไวนิลกิจกรรม ?อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]



วัสดุสำนักงาน-ตรายางชื่อ-สกุล และตำแหน่งของท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง [ 22 มิ.ย. 2565 ]



จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๔-๐๓๘ จำนวน ๒ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]



ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อเตรียมการในการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลขุนฝาง จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]



จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยยิงเห็น บ้านฝางแล้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]



จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]



จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]



จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายสนิท แก้วเกตุ บ้านขุนฝาง หมู่ที่ ๖ ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]



จ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ทั้งตำบลขุนฝางตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2565 ]



ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (๑๓-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ของโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2565 ]



ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (๑๗ พฤษภาคม-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ของโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา, โรงเรียนบ้านขุนฝาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2565 ]



ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (๑๓-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ของโรงเรียนบ้านขุนฝาง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2565 ]



ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (๑๓-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2565 ]



จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]



ซื้อน้ำดื่ม โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]



จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๓ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๘-๐๐๔, หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๘-๐๐๕ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๙-๐๐๖ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2565 ]



จ้างเหมาตัดหญ้าภายในเขตพื้นที่ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามรูปแบบรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำหรับประชาชน ที่ต้องการติดต่อดำเนินงานทางราชการกับ อบต.ร้องกวาง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-043-220
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 055-043-220 โทรสาร : 055-043-220
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
จำนวนผู้เข้าชม 3,116,501 เริ่มนับ 21 ก.พ. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10