หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Plan
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
นายไพศาล หรรษไพบูลย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพื้นทาง ชนิด ๒ ช่องทาง บริเวณบ้านนายสุรินทร์คำสุวรรณ หมู่ที่ ๕ ตำบลขุนฝางอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 4 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินและสำรวจข้อมูลภาคสนาม (เพิ่มเติม) เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 3 รายการ สำหรับงานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]ซื้ออาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ หมายเลขทะเบียน อุตรดิตถ์ กข-๘๒๓๗ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดทดสอบสารเสพติด จำนวน ๕ กล่อง) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง [ 21 ก.ย. 2565 ]ซื้ออาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน อุตรดิตถ์ กจ ๗๕๑๒ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๑-๕๘-๐๐๓ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน อุตรดิตถ์ กจ ๗๕๑๒ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๑-๕๘-๐๐๓ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน อุตรดิตถ์ กจ ๗๕๑๒ รหัสครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๑-๕๘-๐๐๓ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖.๑-๖๑-๖๑ จำนวน ๑ รายการ สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับงานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำหรับประชาชน ที่ต้องการติดต่อดำเนินงานทางราชการกับ อบต.ร้องกวาง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-043-220
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 055-043-220 โทรสาร : 055-043-220
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
จำนวนผู้เข้าชม 3,770,341 เริ่มนับ 21 ก.พ. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10