หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 

ทหารเอกแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน

เมืองลับแล ดินแดนแห่งคำเล่าขานตำนานลี้ลับ

เหล็กน้ำพี้ เหล็กหล้าโบราณชั้นดี

วนอุทยานต้นสักใหญ่โบราณ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
3
4
5
   
สภาพทั่วไป
 
ภูมิประเทศ
  ตำบลขุนฝางมีลักษณะเป็นภูเขาสลับกับ
ที่ราบเชิงเขา หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 มีภูเขา ล้อมรอบเป็นลักษณะแอ่งกระทะและมีที่ ราบเชิงเขาเหมาะแก่การเพาะปลูกและ เลี้ยงสัตว์
 
ภูมิอากาศ
  ภูมิอากาศ แบ่งเป็น 3 ฤดู
 
ฤดูร้อน เริ่มเดือน ก.พ. - พ.ค.
 
ฤดูฝน เริ่มเดือน พ.ค. -ต.ค.
 
ฤดูหนาว เริ่มเดือน ต.ค. - ก.พ.
 
การศึกษาในตำบล
  โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ อบต.

โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา

โรงเรียนบ้านขุนฝาง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลขุนฝาง
 
ไฟฟ้าในตำบล
  ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซนต์
 
ประปาในตำบล
  มีระบบประปาหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านเป็นผู้รับ ผิดชอบเอง จำนวน 13 แห่ง
 
อาชีพประชากร
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา ปลูกผัก
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
 
ประเพณีวันสงกรานต์ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)
 
ประเพณีวันลอยกระทง
 
ประเพณีวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

มีวัด จำนวน 3 แห่ง
 
วัดป่าพุทธวิโมกข์
 
วัดเหลาป่าสา วัดขุนฝาง
 
การสาธารณสุขในตำบล
ความปลอดภัยในตำบล
 
โรงพยาบาลในเขตพื้นที่สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
 
คลินิกเอกชน จำนวน 2 แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงที่สาธารณะ
 
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาล
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 
แหล่งน้ำ
 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลองฝางใหญ่ ห้วยตาดแอ่ง

คลองฝางแล้ง ห้วยหินแดง

ห้วยยิงเห็น ห้วยหญ้ายูง

ห้วยภูนก ห้วยบุ่น

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 21 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 269 แห่ง
 
บ่อบาดา จำนวน 40 แห่ง
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
 
ถังเก็บน้ำ คสล. จำนวน 7 แห่ง
 
การสื่อสารในตำบล
การคมนาคม
 
ในพื้นที่ตำบลขุนฝาง ณ ปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะมีระบบโทรศัพท์ส่วนบุคคล เนื่องจากใช้งานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
 
ในพื้นที่ตำบลขุนฝาง มีจุดบริการรับ-ส่งไปรษณีย์เอกชน จำนวน 1 แห่ง
 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1045
 
ทางหลวง สาย อต.ถ.1-004 บ้านวังยาง-ขุนฝาง
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 81 สาย
 
ถนนลาดยาง จำนวน 4 สาย
 
ถนนลูกรัง จำนวน 36 สาย
 
สะพาน จำนวน 9 สาย
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
 
ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง
 
โรงสีข้าว จำนวน 5 แห่ง
 
ขายน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง
 
ผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 แห่ง
 
ร้านอาหาร จำนวน 3 แห่ง
 
สถานพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 2 แห่ง
 
โรงงานเหมืองดินขาว จำนวน 5 แห่ง
 
โรงสับไม้และโรงอิฐบล๊อก จำนวน 2 แห่ง
 
รีสอร์ทโฮมสเตย์ จำนวน 3 แห่ง
 
ร้านอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 แห่ง
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 055-043-220
รับเรื่องร้องเรียน โทร 055-043-220
จำนวนผู้เข้าชม 2,080,852 เริ่มนับ 27 ต.ค. 2563  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10